Paiste Gongları

Paiste Gongları

GONLAR DÜNYANIN EN ESKİ MÜZİK ARAÇLARI ARASINDADIR.


Zamanın çok eski tarihsel derinliklerinden beri Gonglara atfedilen derin psikolojik ve duygusal anlamlar olmuştur. 

Ve müzikte de, tarif edilemez ses renkleriyle Gonglar her zaman önemli bir rol oynamıştır.

Gonglar, Güney Doğu Asya'nın en eski ve en önemli müzik aletlerine aittir.

Kökenleri MÖ 2.000 yılına kadar izlenebilir. Ancak Gong'un çok daha eski olduğu varsayılır.

Çin tarihinde, İmparator Hsuan Wu'nun hükümdarlığı sırasında Tibet ve Burma arasında bulunmuş olan HIS YU adlı bir millete atfedilen, MS 500 civarında Gong'lardan bahsedilir.

Tarihsel araştırmalar bize dört ana merkez sunar:
Burma,
Çin,
Annam,
Jav.

Bilinen en az 7 Gong şeklinin ve sağlam ses yapılarının bu bölgelerden geldiği bilinir.


Nesilden nesile geçen Gong yapma geleneğini sadece birkaç aile biliyordu.
Gong yapma sanatı bir sihir duygusuyla örtülüydü.
Gong yapıcıları, bir Gong'un ancak daha yüksek güçlerin yardımıyla başarılı olabileceğine ve bu kişilerin sıradan insanlara göre daha fazla sihirli güçlere maruz kaldıklarına inanıyorlardı.

Gong, Uzak Doğu insanlarının hayatında önemli bir unsurdu ve bugün hala bazı ülkelerde var.
Asyalı ailelerde Gong, zenginliğin bir özelliğiydi ve asırlarca bir statü sembolü olarak hizmet etti.
Gong, hayalet çağırma ve şeytan kovma gibi ayinlerde kullanıldı.
Bir Gong'a dokunmak size servet ve güç getirirdi.

Uzak Doğu ritüellerinde Gong, bugüne kadar özel önemini korumuştur.

Bir müzik aleti olarak Gong, kutlamalara ve cenaze törenlerine, şarkılara ve tiyatro oyunlarına eşlik etti.
Asya'nın yüksek kültür müziklerinde Gong bir orkestra enstrümanı olarak da kullanılmıştır.

Gonglar, yaklaşık 1790'dan beri Avrupa orkestralarında kullanılmaktadır ve o zamandan beri Tam Tam olarak adlandırılmaktadır.
Bununla birlikte, tüm ülkelerdeki özgün terminolojik ismi açıkça ve net olarak GONG kelimesi olarak varlığını sürdürmektedir.

Paiste Ailesi nesillerdir Gong yapıyor.
Kadim bir sanat olarak, zengin ses yapılı ve özel melodik Gonglar yapmak Paiste sayesinde günümüze kadar aktarılmıştır.

Gong üretiminde kullanılan yöntemler, çok eski zamanlardan kalmadır. 
Hem pahalı hem de zaman alan bireysel manuel çalışmalardan oluşur.

Şu iyi bilinmelidir ki; makineler asla el becerisinin ve insan dokunuşunun yerini alamaz.
Gongların mekanize üretimi onların dolu, güçlü, derin ve hissiyatlı seslerini yok ederdi.


http://www.paistegongs.com/history.php